Skip to main content

JAARLIJKSE HUUR-VERHOGING

De jaarlijkse huurverhoging brengt vaak vragen met zich mee. Hieronder leest u hierover meer.

Hierbij een aantal veel gestelde vragen n.a.v. de jaarlijkse huurverhoging.

Hoeveel mag mijn huur worden verhoogd?
De maximaal toegestane huurverhoging voor zogenaamde sociale en vrije sector woningen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Alle informatie kunt u nog een keer uitgebreid nalezen via onder andere: https://www.rijksoverheid.nl/

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, wat nu?
De huurprijs is in lijn met de daarvoor geldende afspraken. Mocht u echter bezwaar hebben tegen de huurverhoging, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk bezwaar indienen.

Voor meer informatie hieromtrent zie ook de website van de Huurcommisie. Hier leest u onder andere wanneer een eventueel bezwaar gegrond is, welke termijnen van belang zijn en welke kosten e.e.a. met zich mee brengt.

Waarom kan het zo zijn dat mijn huur met een lager percentage is verhoogd?
Wij bekijken iedere situatie apart en maken ons besluit aan de hand van meerdere factoren.

Geldt de huurverhoging ook bij een “huur inclusief G/W/L”?
Ja, het voorschot voor G/W/L wordt echter niet geïndexeerd, de indexering vindt alleen plaats over de kale huur.

Door de huurverhoging komt mijn huur boven de huursubsidie grens uit, verlies ik nu mijn recht op huursubsidie?
Nee. Dit noemen we ‘verworven recht’. In het jaar waarin de huurovereenkomst werd getekend zat uw aanvangshuur onder de huurtoeslag grens en niet in de “vrije sector”. Mocht uw nieuwe huur boven de huursubsidie grens uitkomen behoudt u het recht op huursubsidie voor het bedrag tot aan de huursubsidie grens. Over het bedrag hierboven krijgt u geen huursubsidie. U moet wel nog blijven voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag (inkomen etc.).

Voorbeeld: uw huidige kale huur bedraag 720 euro. Uw huurcontract is ingegaan in 2019. Door deze combinatie huurt u niet in de vrije sector. Uw huur wordt per 1 juli 2020 verhoogd met 5,1% naar 756,72 euro. De huursubsidie grens in 2020 is 737,14 euro. U krijgt/behoudt huursubsidie over het bedrag tot 737,14 euro. Over de “laatste” 19,58 krijgt u geen huursubsidie.

Per wanneer gaat de nieuwe huur in?
De huurverhoging is jaarlijks vrijwel altijd actief per 1 juli.  Dit betekent bij Huurwoningen Parkstad dat u voor de eerste keer uw betaling moet aanpassen in juni. De huur van Juli moet tenslotte worden voldaan voor 1 juli en heeft dus betrekking op de betaling in juni. Meer informatie hierover leest u in de door ons ontvangen brief.

huurverhoging

De overheid bepaalt jaarlijks de maximaal toegestane indexatie.

De meest gestelde vragen

Waarom werken met Huurwoningen Parkstad?

  • Verhuur en beheer zijn onze core business
  • We leveren maatwerk
  • We kennen de regio, hier liggen onze roots
  • Eigen ervaring, we weten waar u het over heeft
  • Een groot lokaal netwerk
  • Actuele kennis IT en online marketing

Het maximale rendement op uw beleggingspand, zonder omkijken naar huurders, calamiteiten en onderhoud.