Skip to main content

VERDUUR-ZAMING

Kundig energiebesparingsadvies én de uitvoering hiervan is belangrijk voor uw lange termijn (financiële) planning. Wij denken graag met u mee!

Het verkopen of verhuren van vastgoed zonder een geldig energielabel is vanaf 1.1.2022 niet meer toegestaan. Daarnaast mogen er vanaf 2030 geen woningen – uitgezonderd monumenten – meer worden verhuurd met een energielabel E of lager. Dit alles heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt.

Ook wordt het energielabel een – steeds relevantere – zwaarweger in het bepalen van de maximale huurprijs op basis van het puntensysteem én kunnen we niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst sancties, boetes en/of verplichte huurkortingen worden opgelegd bij een woning met een (te) “slecht” energielabel.

Verduurzaming is dan ook heel terecht een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor het milieu, het energieverbruik en het woongenot van uw huurders, maar ook voor uw lange termijn planning én rendementsoptimalisatie. Het is dan ook van belang dat er tijdig een weloverwogen en maatwerk planning gemaakt wordt voor ieder object.

Wij zijn onze beheerklanten graag van dienst bij:

Energielabel
Het aanvragen en/of vernieuwen van het vernieuwde energielabel op basis van de NTA 8800 conform BRL9500-W.

Voor de bepaling van de energieprestatie en het energielabel van de woning wordt een inspectie uitgevoerd door een gecertificeerd EP-W adviseur. De adviseur komt langs om noodzakelijke metingen aan de ruimtes en de installaties te verrichten. Na het bezoek zal de adviseur de metingen doorvoeren om zo energieprestatie van de woning nauwkeurig te bepalen. Hierna wordt dit geregistreerd bij RVO en ontvangt u het energielabel per e-mail.

Energiebesparingsadvies

Als aanvulling op het energielabel kan er een maatwerkadvies uitgebracht worden.
Een EPA-maatwerkrapport biedt een overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en geeft uitgebreide informatie over de energiebesparende maatregelen en ingrepen aan de woning, met de daarbij behorende kosten en terugverdientijden. Hiervoor wordt de woning opgenomen conform NTA8800 en wordt het huidige energielabel vastgesteld. Afhankelijk van uw verwachtingen en plannen, kunnen wij aan de hand hiervan 3 verschillende maatregelen doorrekenen. Deze maatregelen, met de te verwachte nieuwe energielabel, kunnen wij u in een briefrapportage leveren.

Het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden

Wij beschikken over een met zorg geselecteerd team en netwerk van technisch specialisten, waarbij snelheid, kostenbewaking en kwaliteit voorop staan.

Neem contact op

Een weloverwogen maatwerk planning is van groot belang.

De meest gestelde vragen

Stof tot nadenken & actueel vastgoednieuws

Waarom werken met Huurwoningen Parkstad?

  • Verhuur en beheer zijn onze core business
  • We leveren maatwerk
  • We kennen de regio, hier liggen onze roots
  • Eigen ervaring, we weten waar u het over heeft
  • Een groot lokaal netwerk
  • Actuele kennis IT en online marketing

Het maximale rendement op uw beleggingspand, zonder omkijken naar huurders, calamiteiten en onderhoud.