Skip to main content

Akerstraat 82

By 5 augustus 2022augustus 22nd, 2022aanbod te koop

6411 HC Heerlen

Status:
Verkocht

000.000

Beschrijving woning

Te koop aangeboden per direct:

Beleggingsobject in het centrum van Heerlen gelegen aan de Akerstraat 82.
Het object beschikt over gigantisch veel ruimte en mogelijkheden, is deels gerenoveerd en bevindt zich op dit moment in een niet verhuurde staat (woning alsook de winkel).

Bouwjaar: 1907
Gebruiksdoel: woonfunctie, winkelfunctie.
Oppervlakte: 291m2.

Stuur ons een e-mail voor het ontvangen van alle overige stukken (tekeningen, plattegronden etc).

In deze hebben wij ervoor gekozen om tevens een open dag te organiseren, alleen zo kunt u tenslotte écht een goed beeld krijgen van de staat, de mogelijkheden en de ongekende hoeveelheid aan ruimte.

Bieden vanaf prijs € 225.000.

Oplevering
Verkoper heeft het object gebruikt als beleggingspand, derhalve zal het object worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where-is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de eventueel beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent onroerende zaken, moet beschouwd worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, en is geheel vrijblijvend. Alle vermelde maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. Aan deze beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in enige documentatie of op enige website informatie staat die niet overeen komt met de werkelijkheid, dan geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich bevindt, zoals koper deze tijdens de bezichtiging heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in deze feitelijke situatie/staat verkocht.

Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond dient uitsluitend als globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Terug naar het woning overzicht