Skip to main content

De Hefboomwerking bij gefinancierde beleggingspanden

By 8 oktober 2020februari 17th, 2021nieuws

Investeren in verhuurd vastgoed kunt u doen met eigen geld. Een andere optie, zeker in deze tijd, is om een (een gedeelte) te financieren. Dit verhoogt het rendement op uw eigen vermogen, de zogenaamde hefboomwerking.

Stel u heeft een beleggingspand van € 300.000 op het oog. Een relatief klein deel van dit bedrag legt u zelf in en voor het resterende deel sluit u een financiering af.  We schetsen 2 scenario’s die duidelijk maken hoe de hefboomwerking werkt.

Scenario 1: u financiert € 200.000 zelf
Voor het resterende deel (€ 100.000) sluit u een verhuurhypotheek af tegen een rente van 3%. U behaalt met het object 6% rendement per jaar. Dit levert het volgende financiële plaatje op:

Inleg Rente Rendement (%) Rendement (€)
€ 200.000 door u zelf 0% 6% € 12.000
€ 100.000 hypotheek 3% 3% € 3.000
Totaal 15.000

Met de inleg van € 200.000 aan spaargeld maakt u in totaal € 15.000 rendement op het eigen vermogen, ofwel 7,5%.

Scenario 2: je financiert € 100.000 zelf
In dit scenario leent u meer (€ 200.000), waardoor u minder eigen geld nodig heeft voor de aankoop van het beleggingspand. De rente over de lening en het rendement zijn gelijk aan het eerste scenario. De berekening ziet er nu als volgt uit:

Inleg Rente Rendement (%) Rendement (€)
€ 100.000 door u zelf 0% 6% € 6.000
€ 200.000 hypotheek 3% 3% € 6.000
Totaal 12.000

Met de inleg van € 100.000 aan spaargeld maakt u in totaal € 12.000 rendement op het eigen vermogen, ofwel 12%.

Hoger rendement door hefboomwerking
In bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat het rendement over uw eigen inleg het hoogst is in het tweede scenario. U profiteert hierbij van het feit dat de huurinkomsten hoger liggen dan de rentelasten over de hypotheek. Hierdoor maakt u ook over het geleende geld rendement.

Zijn er ook nadelen?
Helaas wel, zaken zoals tegenvallende inkomsten, het stijgen van de rente en waardedaling van de onderliggende waarde van het pand kunnen risico`s met zich mee brengen.

Neem uw beslissingen weloverwogen en werk alle scenario’s uit, ook de scenario’s waarvan we nu, in de huidige markt, denken dat ze ondenkbaar zijn.

Wij denken graag met u mee!