Skip to main content

Franciscanerstraat 49, 49A t/m D

By 18 december 2022januari 4th, 2023aanbod te koop

6462 CL Kerkrade

Status:
Verkocht

000.000

Beschrijving woning

Een beleggingsobject met 5 zelfstandige wooneenheden (met eigen huisnummers) en een garagebox in Kerkrade. Een statig pand met een mooi gezicht op een gewilde locatie in de buurt Bleijerheide.

Franciscanerstraat 49, 49A t/m D te Kerkrade.

Alle gebruikelijke wijkvoorzieningen zijn beschikbaar. Via de omliggende toevoerwegen is het object redelijk tot goed te bereiken, in het bijzonder via de provinciale wegen, zowel vanuit de richting Heerlen als Maastricht. Het object is gelegen binnen 15 autominuten van de A76/N281.

Algemene gegevens
Bouwperiode: oorspronkelijk bouwjaar 1928.
Perceeloppervlakte: 207m2
Kadastrale aanduiding: Kerkrade F 2044
Bestemming: wonen
Verhuurbaar vloeroppervlakte: 341m2

Het object is opgebouwd uit drie lagen, zijnde begane grond (49 en garage) en twee verdiepingen bestaande uit zelfstandige wooneenheden (49a t/m d), op een hoek gelegen.
Het object is geen beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet 1988. Het object is geen onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet of als zodanig door de gemeente of provincie aangewezen. Het object is geen door de gemeente of provincie verklaard beschermd monument.

Traditionele bouw bestaande uit een gemetselde fundering, betonnen en houten vloeren en de buitengevels van metselwerk. De daken hoofdzakelijk van beton en hout voorzien van bitumen en pannen. De buitenkozijnen zijn in hout en kunststof uitgevoerd. Binnenwanden bestaande uit metselwerk en systeem.

Indeling
Souterrain
Opslagruimte (+- 40m2)

Begane grond
Franciscanerstraat 49,De begane grond woning met een eigen voordeur (rechts);
Woonkamer (6m 5,5m)
Woonkamer 2(2,9m x 4,1m)
Keuken (4,1m x 2m)
gang (6,2m x 1,5m)
Slaapkamer 1 ( 3,6m x 4m)
Slaapkamer 2 (4,2m x 5m)
Toilet (2,3m x 1,7m)
Badkamer (1,4m x 1,3m)
Berging (1m x 1,5m)

Garagebox (32m2)

De linker voordeur geeft toegang tot de 4 zelfstandige wooneenheden op de 1ste en 2de verdieping

Eerste verdieping
Franciscanerstraat 49a (verdieping 1);
Woonkamer (4m x 4,2m)
Keuken (3m x 3m)
Slaapkamer (3m x 4m)
Badkamer (1,6m x 1m)
Toilet (1,5m x 1m)

Franciscanerstraat 49b (verdieping 1);
Woonkamer (5,7m x 6m)
Keuken (5m x 1,8m)
Slaapkamer (3m x 4,2m)
Badkamer met toilet (1,6m x 2,7m)

Tweede verdieping
Franciscanerstraat 49c (verdieping 2);
Woonkamer (5,4m x 5m)
Keuken (3,2m x 4m)
Slaapkamer (3,9m x 2,7m)
Badkamer met toilet (2,6m x 3,8m)

Franciscanerstraat 49d (verdieping 2);
gang (2m x 1m)
Woonkamer (4,3m x 5,3m)
Keuken (2,4m x 2m)
Slaapkamer (3,3m x 3m)
Badkamer (1,5m x 1m)
Toilet (1,5m x 1m)

Bijgevoegde foto`s zijn in de volgorde ; 49a, 49b, 49c, 49d, 49 en 49 garage.

Financiële gegevens
Totale netto huuropbrengst: €36.660 per jaar;
Franciscanerstraat 49, kale huur €750.
Franciscanerstraat 49a, vrijgekomen per 1.12, op dit moment gelet op verkoop bewust leeg gelaten.
Franciscanerstraat 49b, kale huur €550.
Franciscanerstraat 49c, kale huur €560.
Franciscanerstraat 49d, kale huur €520.
Franciscanerstraat 49 garage, kale huur €125.

Interesse?
Indien interesse vragen wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen waarna wij u aanvullende stukken zullen toesturen.

Wij willen u vragen discreet om te gaan met deze presentatie en de daarbij behorende informatie. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat een bezichtiging en/of contact met de huurder(s) en/of het object uitsluitend in overleg met Huurwoningen Parkstad kan geschieden. Een bezichtiging van het object is uiteraard mogelijk echter alleen in een vergevorderd stadium van het traject, dit om o.a. onrust bij de huidige huurder te voorkomen.

Oplevering
Verkoper heeft het object gebruikt als beleggingspand, derhalve zal het object worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where-is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de eventueel beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent onroerende zaken, moet beschouwd worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, en is geheel vrijblijvend. Alle vermelde maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. Aan deze beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in enige documentatie of op enige website informatie staat die niet overeen komt met de werkelijkheid, dan geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich bevindt, zoals koper deze tijdens de bezichtiging heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in deze feitelijke situatie/staat verkocht.

Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond dient uitsluitend als globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Terug naar het woning overzicht