Skip to main content

Kamerverhuur of verhuur aan arbeidsmigranten, verstandig of net niet?

By 17 februari 2021nieuws

kamerverhuur

Het aantal arbeidsmigranten uit midden- en Oost-Europa groeit nog steeds. Deze arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. De verwachting is dat deze groei doorzet onder andere gelet op de groei van de Nederlandse economie, de vergrijzing en de steeds groter wordende vraag naar bepaalde beroepen/sectoren waaronder de bouw. Al deze arbeidsmigranten hebben behoefte aan een (tijdelijk) onderkomen.

Als gevolg van deze groeiende vraag zien wij dat steeds meer vastgoed bedrijven hierop inspelen door middel van het verhuren, inhuren en doorverhuren en/of beheren van objecten voor de verhuur aan arbeidsmigranten.

Veel (startende) beleggers maken deze keuze over de streep getrokken door het ogenschijnlijke hoge bruto rendement. Er zijn echter een aantal zaken waar u als belegger eerst goed over moet nadenken.

De juridische afhandeling

Veelal verhuurt u als eigenaar de woning door aan een partij. Deze partij verhuurt op haar buurt het object, of beter gezegd delen hiervan, door aan uitzendbureaus of direct aan de arbeidsmigrant(en). Het is zaak dat deze trajecten juridisch juist worden afgedekt voor wat betreft het huurcontract en aanverwante documenten gelet op zaken zoals aansprakelijkheid, huurbescherming etc.

De verzekering(en) en eventuele financiers

Veel (opstal) verzekeringen sluiten zogenaamde short stay bewoning en/of kamerverhuur uit van dekking. Rust er een financiering op het object? Overleg met uw financier of kamerverhuur is toegestaan.

Het bestemmingsplan

Welke bestemming rust er op uw object? Is kamerverhuur überhaupt toegestaan of moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd? Zijn de benodigde (technische) voorzieningen getroffen (leefbaarheid, geluidseisen en brandveiligheid)? En, zeker niet onbelangrijk, wat vinden uw buren ervan?

De (technische) staat van uw beleggingspand

Dit is misschien wel de belangrijkste overweging gelet op uw netto rendement op de middellange termijn. U moet zich realiseren dat uw beleggingspand in de meeste geval veel meer te lijden heeft wanneer het object wordt ingezet voor short stay verhuur. De (tijdelijke) bewoners zien in de meeste gevallen de woning/kamer niet als hun “echte” thuis, het is tenslotte maar tijdelijk. Zo wordt er veelal ook mee omgegaan wat terug te zien is aan de technische staat van het pand. Daarbij komt veel verloop en een hoog aantal bewoners het object niet ten goede.

Lang verhaal kort, verhuur aan arbeidsmigranten / kamerverhuur kán interessant zijn mits u het goed doet en een en ander bij u past!

Wilt u overleggen of zoekt u een beheer of verhuur partner voor kamerverhuur? Wij helpen graag!